rhy.fi
Rauhoitukset

Metsästyskauden 2021-2022 rauhoitukset ja rajoitukset

Rauhoitukset ja rajoitukset

  • koppelo
  • naarasteeri varauksin
  • riekko
  • peltopyy
  • metso
  • Rajoitettu
  • kauris 8 kpl syksyllä, 2 kpl/metsästäjä kiintiön rajoissa ja 3 kevätpukkia, 1 kpl/metsästäjä kiintiön rajoissa. Ilmoitus kaadosta sihteerille. Valtapukkia ei ammuta, eli saa ampua vain alle 6-piikkisiä pukkeja. Kauden aikana sama henkilö voi ampua 1+2 kaurista. Kaadoista kuva sihteerille tai Peuraryhmän Whatsup ryhmään. Kaadoista kuva sihteerille tai Peuraryhmän Whatsup ryhmään. Lakisääteisen saalisilmoituksen tekee kaataja.
  • 3 kpl suosituksena urosteeri / metsästäjä. Teeren peltometsästys kielletty
  • vieraskortilla varsinaisen jäsenen läsnä ollessa 15 euroa / lupa. Lupa käsittää yhden fasaanin
  • päiväkortin hinta 15 €
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua