rhy.fi
Ajankohtaista


Talvikokous 2022.

Kokous pidettiin Kitinojan kylätalolla  24.4.2022 klo 17:00…17:51 välisenä aikana. Osanottajat on esitetty liitteessä 1.

1. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Leminen ja sihteeriksi Esa Kemppainen. Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kalervo Saari ja Jarmo Hirvilammi.

2. Kokouksen laillisuus

Kokouksesta ilmoitettu paikallislehti Eparissa 6.4.2022, seuran Facebook-sivuilla,
Whatsup-yleisessä ryhmässä ja  seuran kotisivuilla. Kokous todettiin määräaikaiseksi,
päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys on määrätty säännöissä. Hyväksyttiin työjärjestys sääntöjen mukaisena.

4.   Seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

Käytiin vuoden 2021 työjärjestys yksityiskohtaisesti läpi. Toiminnantarkastaja Jarmo Hirvilammi kävi tilinpäätöksen pääkohdat läpi. Liiton maksut, tienparannus ja lahtivajan RST-tasot olivat toimintavuoden suurimmat yksittäiset kuluerät. Päätettiin tilien hyväksymisestä ja vahvistettiin tilinpäätös.

5. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja tilivelvollisille.

6. Hallituksen puheenjohtajan vaali

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Antti Leminen.

7. Hallituksen jäsenten vaali

Hallituksesta jäi erovuoroisina pois Aki Kulmala ja Pentti Kuoppala. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jarmo Hirvilammi ja Seppo Liinamaa.

Vuoden 2022 hallitus:

 1. Antti Leminen
 2. Hannu Kitinoja
 3. Mauri Flankkumäki
 4. Tapio Kaunismäki
 5. Jarmo Hirvilammi
 6. Seppo Liinamaa.

Esa Kemppainen sihteeri.

8. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,

Tilintarkistajiksi ja toiminnantarkastajiksi valittiin Aki Kulmala ja Veli-Matti Kulmala.

9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta

 • Ampumajaostoon valittiin. Ville-Matti Kulmala ja Esa Niemi.
 • Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 • Metsästysammunnan harjoittelukertoja järjestetään kolme harjoituskertaa. Seura hankkii haulikonpanokset. Jäsenet hankkivat luodikon patruunat itse.

10.  Seuran liittymis- ja jäsenmaksut

 • Vuosimaksun suuruudeksi päätettiin keskustelun jälkeen 40 € (sisältää tiemaksun 5€ )
 • Liittymismaksun suuruus 100 € .

11. Kannattajajäsenet

Kannatusjäseniä ei ole.

12 Vuoden 2022 tulo- ja menoarvio

Vahvistettiin vuoden 2022 tulo-menoarvio.

13. Seuran jäsenten erottamistapaukset

 • Mikko Aila pyytänyt seurasta erottamista.

14. Metsästyksenjohtajien valinta

 • Kolarihirvien ja peurojen hälytysporukka. Mika ja Mikko Leppälä ja Ville-Matti Kulmala
 • Hirvi- ja peurajaoston metsästyksenjohtajat valitaan ao. järjestäytymiskokouksissa.

15. Seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin

 • Ville-Matti Kulmala toimii edustajana vuoteen 2024 saakka
 • Ari Leppäkangas.

16. Muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään ennen kolme viikkoa ennen kokousta esitetyt ja kokouskutsussa mainitut asiat

 • ei ollut.

17. Muut hallitukselle tai seuran jäsenten hallitukselle ennen kokousta esittämät asiat

 • ei ole esitetty.

18. Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:lle ja Eteläpohjanmaan Kennelpiiri ry:lle tehtävät esitykset

 • ei tehtäviä esityksiä.

19. Keskustelu muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 • Seuran uusiksi jäseniksi on hallituksen kokouksessa valittu Hannu Karhu ja Aaro Mannila.
 • Seuraa on pyydetty järjestämään tilaisuutta, jossa opetettaisiin tunnistamaan eläimiä ja eläimien ääniä. Seura pyytää Kari Kastetta pitämään eläinten tunnistustilaisuuden.

 


Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua