rhy.fi
Ajankohtaista

Kesäkokouksen päätöksiä. Vierittämällä sivun loppuun näet peurajaoston kokouspöytäkirjan. Kokos pidettiin 31.8.2021.


 1. Metsästyskauden 2021-2022 rauhoitukset ja rajoitukset
 • Rauhoitukset ja rajoitukset
  • koppelo
  • naarasteeri
  • riekko
  • peltopyy
 • Rajoitettu
  • metso 1 kpl / metsästäjä koiralle
  • kauris 8 kpl syksyllä, 2 kpl/metsästäjä kiintiön rajoissa ja 3 kevätpukkia, 1 kpl/metsästäjä kiintiön rajoissa. Ilmoitus kaadosta sihteerille. Valtapukkia ei ammuta (pyrkimys), eli saa ampua vain alle 6-piikkisiä pukkeja. Kauden aikana sama henkilö voi ampua 1+2 kaurista. Kaadoista kuva sihteerille tai Peuraryhmän Whatsup ryhmään
  • 3 kpl urosteeri / metsästäjä. Teeren peltometsästys kielletty
  • Vieraskortin hinta 15€/pv. Vieraskortilla varsinaisen jäsenen läsnä ollessa 15 euroa / lupa. Lupa käsittää yhden fasaanin
  • Vieraskorttilaisita ilmoitus sihteerille, tekstiviestillä, Whatsup-viestinä tai sähköpostilla.
  • Riistapellot
  • samat kuin 2020
  • Tuhkapolton riistapellolla kyttäysmetsästys kielletty

 

 1. Ammuntaharjoitukset ja kilpailut

Trap-hirvikivääri ampumatapahtuma järjestetään 9.8.2021 klo 18:00. 

 

 1. Jäsenmaksut.

Maksut suoritetaan ennen kuin alkaa metsästämään ja viimeistään vuoden loppuun mennessä.

                   

                                   

 1. Muut asiat.

 

Päätettiin perustaa yleinen Whatsup ryhmä. Vastuuhenkilöt lisäävät viestit Whatsup-ryhmään, ei muut. Seuran jäsenet lähettävät nimensä ja yhteystietonsa sihteerille. tekstiviestillä tai sähköpostilla. Hallituksen jäsenillä tiedotusoikeus yleisen ryhmän kautta.

 

 

Kitinojan metsästysseura ry

Peurajaoston kokous 31.8.2021 klo 18.05…18:25

Teams-etäkokous

 

Kokouspöytäkirja

 

 

 1. Kokouksen avaus klo 18:00

Puheenjohtaja Antti Leminen avasi kokouksen

 

 1. Kokousvirkailijoiden valinta
  • kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Leminen
  • kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Kemppainen

 

 1. Lupa-asiat.
 • peuralupia 7 kpl. Lehmiä ei ammuta, ammutaan vasaa tai pukkeja.

 

 1. Metsästyksenjohtajat
 • Esa Kemppainen
 • Antti Leminen
 • Jyrki Koivusalo
 • Ville Viitamäki
 • Omariistaan merkitään metsästyksenjohtajiksi edellä mainitut

 

 1. Metsästys 2020
 • jahti alkaa kyttäämällä 1.9.2021…24.9.2021
 • koiraa saa käyttää 25.9.2021 lähtien ja 15.2.2022 saakka

 

 1. Maksut
 • osallistumismaksu 10 €
 • kaadoista erillinen maksu 17 € aikuinen ja 8 € vasikka. Lopullinen maksu määräytyy Luken hinnoittelun mukaan
 • ampuja maksaa kaatomaksun
 • peurajaoston maksu suoritetaan ennen kuin metsästää ja viimeistään syyskuun loppuun mennessä
 • maksu maksetaan suoraan seuran tilille. Viitetietoihin merkitään maksajatiedot

 

 1. Ilmoitukset Omariistaan
 • Omariistan kaatoilmoitukset hoitaa metsästyksenjohtajat ja hyväksyy Esa Kemppainen

 

 1. Turvallisuus
 • kyttäysjahdissa oranssi huomiovaatetus päällä. Tarcker-safe ohjelman käyttöä suositellaan. Sama ohjelma toimii nykyään myös Ultracomilla
 • kyttäysjahtiin lähtiessä ilmoitus peuraryhmään ja palatessa ilmoitus uudelleen
 • kaadoista ilmoitetaan peuraryhmään heti kaadon tapahduttua.

 

 1. Riistan hoito
 • Tuhkapoltosta sovittu ruokintapaikka. Ruokintapaikalla (Tuhkapoltto) on metsästyskielto
 • Takanevalle kartoitetaan ja pyritään perustamaan ruokintapaikka tulevana syksynä.
 1. Muut asiat
 • ei muita asioita

                     

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:25

 

 

 

 


Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua