rhy.fi
Ajankohtaista

Kitinojan Metsästysseuran metsästysalueet ovat hirvikoealueena 4.12.2022

Metsästyskauden 2022-2023 rauhoitukset, rajoitukset ja metsästys
− Rauhoitukset ja rajoitukset
    o koppelo
    o riekko
    o peltopyy
    o vieraskortilla ei voi ampua kanalintua.
− Metsästys (seuran jäsen)
    o kauris 8 kpl syksyllä, 2 kpl/metsästäjä kiintiön rajoissa ja 3 kevätpukkia, 1     kpl/metsästäjä kiintiön rajoissa. Pyritään metsästämään siten, että valtapukkia ei     ammuttasi. Kauden aikana sama henkilö voi ampua 1+2 kaurista. Kaadoista kuva     sihteerille sekä Peuraryhmän Whatsup ryhmään
    o kolme urosteertä ja yksi naarasteeri / metsästäjä. Teeren peltometsästys kielletty
    o yksi metso/metsästäjä (vain koiralla metsästys)
    o jänis, rusakko ja fasaani ei rajoitusta
− Vieraskortilla metsästys (vain varsinaisen jäsenen läsnä ollessa)
   o vieraskortti 15 €/pv.
   o Fasaani 2 kpl
   o Jänis 2 kpl
   o Rusakko ei rajoitusta.

Hirven metsästyksen valtuutus ja metsästäjien järjestäytymiskokous.
Ville-Matti Kulmala kutsuu hirvikokouksen kokoon.


Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua