rhy.fi
Ajankohtaista

14.10.2023 pidetään metsäautoteiden parannus kökkä. Täytetään tien kuoppia. Tulossa kolme kuormaa mursketta. Traktoreita on myös tulossa. Tarvitaan lapiomiehiä ja haravat. Kokoontuminen klo 10:00 metsäautotien päässä vesilaitoksen lähellä.


Uudet voimassa olevat vuokrasopimukset näkyvät Reviirissä. Reviiriin pääsee tietokoneella. Käyttäjätunnus = kitinojanms.1623@reviiri.org
Salasana KitiMS2019.
Klikkaamalla aluetta näkyy vuokrasopimuksen mahdolliset ehdot. Jos on ehtoja, niin alue näkyy raidoitettuna. 


Metsästyskauden 2023-2024 rauhoitukset, rajoitukset ja metsästys
− Rauhoitukset ja rajoitukset
     o koppelo
     o riekko
     o peltopyy
      o vieraskortilla ei voi ampua kanalintua.
− Metsästys (seuran jäsen, edellinen kausi)
    o kauris 8 kpl syksyllä, 2 kpl/metsästäjä kiintiön rajoissa ja 3 kevätpukkia, 1        kpl/metsästäjä kiintiön rajoissa. Pyritään metsästämään siten, että valtapukkia ei ammuttasi. Kauden aikana sama henkilö voi ampua 1+2 kaurista. Kaadoista kuva sihteerille
    o kolme urosteertä ja yksi naarasteeri / metsästäjä. Teeren peltometsästys kielletty
    o Yhteensä 3 metson kiintiö seuran alueella metsästyskaudella 2023 – 2024. Yksi metso/metsästäjä. Ammutuista metsoista lähetetään valokuva sihteerille
    o jänis, rusakko ja fasaani ei rajoitusta
− Vieraskortilla metsästys (vain varsinaisen jäsenen läsnä ollessa max 2 vierasta / isäntä)
    o vieraskortti 15 €/pv.
    o Fasaani 2 kpl
    o Jänis 2 kpl ?
    o Rusakko ei rajoitusta.

Hirven metsästyksen valtuutus ja metsästäjien järjestäytymiskokous.
Mikko Leppälä kutsuu hirvikokouksen kokoon.

Peurajaoston metsästäjien järjestäytymiskokous
Esa Kemppainen kutsuu peurakokouksen kokoon.

Majan huoltomaalaus järjestetään heinäkuussa 22.7.2023 ja 29.7.2023, alkaen klo 9:00

Hannu Karhu ja Rami Mannila järjestää alueen nuorille minkkiloukkujen kokoamispäivän. Vastuuhenkilöt tiedottavat tapahtumapäivän seuralle ja kylän mediakanaviin.

Trap 9.8.2023 klo 18:00 (seura hankkii patruunoita)


Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua