rhy.fi
Peurajaosto

Kitinojan metsästysseura ry

Peurajaoston kokous 29.8.2022 klo 18.00…18:20

Metsästysmajalla

 

Kokouspöytäkirja

 

 

 1. Kokouksen avaus klo 18:00

Puheenjohtaja Antti Leminen avasi kokouksen

 

 1. Kokousvirkailijoiden valinta
  • kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Leminen
  • kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Kemppainen

 

 1. Lupa-asiat.
 • peuralupia yhteensä 7 kpl. Lehmiä ei ammuta, ammutaan vasaa tai pukkeja.

 

 1. Metsästyksenjohtajat
 • Esa Kemppainen
 • Antti Leminen
 • Jyrki Koivusalo
 • Ville Viitamäki
 • Rami Mannila, uusi
 • Omariistaan merkitään metsästyksenjohtajiksi edellä mainitut. Peuroja voidaan metsästää joko yhden metsästäjän Kyttäysjahtina tai useamman metsästäjän Seuruejahtina. Jos metsästäjiä toimii yhdessä kaksi tai enemmän, on kyse Seuruejahdista ja jonkin metsästäjistä tulee olla valtuutettu metsästyksenjohtaja tai varajohtaja. Esimerkiksi yhden ajomiehen ja yhden passimiehen yhteistoiminta on Seuruemetsästystä, jossa mukana tulee olla valtuutettu metsästyksenjohtaja tai varajohtaja. Kyttäysjahdiksi voidaan kuitenkin katsoa myös kahden metsästäjän toiminta samassa kyttäysrakennelmassa, jos toinen metsästäjä toimii oppaana ja toinen ampujana. Lain mukaan hirvieläinjahdissa tulee aina olla mukana metsästystoiminnasta vastuullinen metsästyksenjohtaja. Kyttäysjahdissa metsästyksenjohtaja antaa kirjalliset ohjeet metsästykselle ja saaliin valinnalle.  Metsästyksenjohtajan on oltava tietoinen kuka, missä ja milloin kyttää hirvieläintä. Kyttäyksen tuloksesta on ilmoitettava viipymättä metsästyksenjohtajalle.  Kirjallisina ohjeina noudatetaan Suomen Riistakeskuksen voimassa olevia ohjeita.
 •  

https://www.riistainfo.fi/wp-content/uploads/2017/11/pienten-hirvielainten-kannanhoito-ja-metsastys-harvemman-kannan-alueella.pdf

 

 

 1. Metsästys 2022
 • peurajahti alkaa vahtimalla 1.9.2022…23.9.2022
 • koiraa saa käyttää 24.9.2022 lähtien ja 15.2.2023 saakka

 

 1. Maksut
 • osallistumismaksu 20 €. Varoista käytetään 100% riistan ruokintaan
 • kaadoista erillinen maksu 17 € aikuinen ja 8 € vasikka. Lopullinen maksu määräytyy Luken hinnoittelun mukaan
 • ampuja maksaa kaatomaksun
 • peurajaoston maksu suoritetaan ennen kuin metsästää ja viimeistään syyskuun loppuun mennessä
 • maksu maksetaan suoraan seuran tilille. Viitetietoihin merkitään maksajatiedot ”Peura22 + omanimi”.

 

 1. Ilmoitukset Omariistaan
 • Omariistan kaatoilmoitukset hoitavat metsästyksenjohtajat ja hyväksyy Esa Kemppainen

 

 1. Turvallisuus
 • kyttäysjahdissa oranssi huomiovaatetus päällä. Tarcker-safe ohjelman käyttöä suositellaan. Sama ohjelma toimii nykyään myös Ultracomilla
 • kyttäysjahtiin lähtiessä ilmoitus peuraryhmään ja palatessa ilmoitus uudelleen
 • kaadoista ilmoitetaan peuraryhmään heti kaadon tapahduttua.

 

 1. Riistan hoito
 • Tuhkapoltosta sovittu ruokintapaikka. Ruokintapaikalla (Tuhkapoltto) on metsästyskielto
 1. Muut asiat
 • Peura Whatsup tyhjennetään jäsenistä. Jäsen lisätään ryhmään, kun peuraryhmän vuosimaksu suoritettu

                     

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:20

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös