rhy.fi
Peurajaosto

Kitinojan metsästysseura ry

Peurajaoston kokous 24.8.2023 klo 18.02…18:24

Metsästysmajalla

 

Kokouspöytäkirja

 

 

1.       Kokouksen avaus klo 18:02

Puheenjohtaja Antti Leminen avasi kokouksen

 

2.       Kokousvirkailijoiden valinta

-        kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Leminen

-        kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Kemppainen

 

3.       Lupa-asiat.

-      peuralupia yhteensä 5 kpl (luvassa 2 urosta, 1 naaras ja 4 vasaa). Lupa löytyy Omariistasta. Lehmiä ei ammuta, ammutaan vasoja tai pukkeja.

 

4.       Metsästyksenjohtajat

-      Esa Kemppainen

-      Antti Leminen

-      Jyrki Koivusalo

-      Ville Viitamäki

-      Rami Mannila

-      Hannu Karhu

5.       Metsästyksenjohtajat

-      Omariistaan merkitään metsästyksenjohtajiksi edellä mainitut. Peuroja voidaan metsästää joko yhden metsästäjän Kyttäysjahtina tai useamman metsästäjän Seuruejahtina. Jos metsästäjiä toimii yhdessä kaksi tai enemmän, on kyse Seuruejahdista ja jonkun metsästäjistä tulee olla valtuutettu metsästyksenjohtaja tai varajohtaja. Esimerkiksi yhden ajomiehen ja yhden passimiehen yhteistoiminta on Seuruemetsästystä, jossa mukana tulee olla valtuutettu  metsästyksenjohtaja tai varajohtaja. Kyttäysjahdiksi voidaan kuitenkin katsoa myös kahden metsästäjän toiminta samassa kyttäysrakennelmassa, jos toinen metsästäjä toimii oppaana ja toinen ampujana. Lain mukaan hirvieläinjahdissa tulee aina olla mukana metsästystoiminnasta vastuullinen metsästyksenjohtaja. Kyttäysjahdissa metsästyksenjohtaja antaa kirjalliset ohjeet metsästykselle ja saaliin valinnalle.  Metsästyksenjohtajan on oltava tietoinen kuka, missä ja milloin kyttää hirvieläintä. Kyttäyksen tuloksesta on ilmoitettava viipymättä metsästyksenjohtajalle.  Kirjallisina ohjeina noudatetaan Suomen Riistakeskuksen voimassa olevia ohjeita

6.       Seuruejahti

-      seuruejahti kutsutaan koolle peurajaoston Whatsup ryhmän kautta vähintään 24 tuntia ennen seuruejahdin aloittamista

-      seuruejahdissa on aina nimetty metsästyksenjohtaja

-      mahdolliset lihat jaetaan kyseisen päivän seuruejahtiin osallistuneiden kesken

 

-       

https://www.riistainfo.fi/wp-content/uploads/2017/11/pienten-hirvielainten-kannanhoito-ja-metsastys-harvemman-kannan-alueella.pdf

 

7.       Metsästys 2023

-      peurajahti alkaa vahtimalla 1.9.2023 ja jatkuu 15.2.2024 saakka

-      koiraa saa käyttää 30.9.2023 lähtien ja 15.2.2024 saakka

 

8.       Maksut

-      osallistumismaksu 20 €. Varoista käytetään 100% riistan ruokintaan

-      kaadoista erillinen maksu 17 € aikuinen ja 8 € vasikka. Lopullinen maksu määräytyy Luken hinnoittelun mukaan

-      kyttäysjahdissa ampuja maksaa kaatomaksun ja omistaa lihat

-      seuruejahdissa kaatomaksusta vastaa kaatoon osallistunut seurue

-      peurajaoston maksu suoritetaan ennen kuin metsästää ja viimeistään syyskuun 2023 loppuun mennessä.

-      maksu maksetaan suoraan seuran tilille. Viitetietoihin merkitään maksajatiedot ”Peura23 + omanimi”.

 

9.       Ilmoitukset Omariistaan

-      Omariistan kaatoilmoitukset hoitaa ampuja ja hyväksyy Esa Kemppainen

-      Riistahavainnot merkitään Omariistaan

 

10.   Turvallisuus

-      kyttäysjahdissa oranssi huomiovaatetus päällä. Tarcker-safe ohjelman käyttöä suositellaan. Sama ohjelma toimii nykyään myös Ultracomilla

-      kyttäysjahtiin lähtiessä ilmoitus peuraryhmään ja palatessa ilmoitus uudelleen

-      kaadoista ilmoitetaan peuraryhmään heti kaadon tapahduttua

-      Turvallisuusohjeina noudatetaan Metsästäjäliiton laatimaa Turvallista hirvijahtia -opasta. Opas löytyy alla olevasta linkistä ja myös Omametsoon lisätystä liitteestä

-      https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/hanki-tietoa/oppaat/turvallista-hirvijahtia

 

11.   Riistan hoito

-      Tuhkapoltosta on sovittu peurojen ruokintapaikka. Ruokintapaikalla (Tuhkapoltto) on metsästyskielto.

 

12.   Muut asiat

-      Lokakuun alussa 2023 Whatsup ryhmä ”putsataan” peuramaksun maksaneita sisältäväksi

                  

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:24

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös